Filteri za plinsku masku TR 82 / ST 85 / TR2002

filteri za plinsku masku

Filteri za plinsku masku TR 82 / ST 85 / TR2002

Filteri za plinsku masku strukturom štite od otrovne i agresivne prašine. Kemijski na sebe vežu toksične tvari te štite od štetnih utjecaja para, plinova, aerosola i otopina raznih kemikalija. Filteri za plinsku masku na navoj se određuju ovisno o radnim uvjetima. Svi filteri za plinsku masku označeni su trakom prema europskim normama označavajući medij ili skupinu medija od kojih vrši zaštitu.(tipovi filtera su : A2, A2P3, B2, B2P3, E2, E2P3, K2, P3, A2B2E2K2P3, A2B2E2K2HgP3, A2B2E2K2NOCOHgP3). Filteri za plinsku masku se ne smiju skladištiti neposredno u blizini štetnog medija u kojem radimo jel automatski na sebe vežu otrovne čestice. Kada osjetimo otpor pri udisanju kroz masku s filterom znaći da filter treba zamijeniti novim i da je filter zapunjen štetnim tvarima.

Kataloške informacije

Art.DO-13/(izbor filtera prema namjeni)

EN 141 CE