Maska za zavarivanje, ručna

Ručna maska za varioce

Maska za zavarivanje, ručna

Namijenjena je zaštiti očiju, glave i vrata pri elektrolučnom zavarivanju od direktnog i indirektnog djelovanja vidljivog, ultraljubičastog i toplinskog isijavanja i letećih iskara rastopljenog metala.

Kataloške informacije

Art. GO3-0059

EN 166 CE