Navlake za cipele, jednokratne

Navlake za cipele, jednokratne

Navlake za cipele, jednokratne

Jednokratna oprema namijenjena je zdravstvu i industriji. Ima vrlo široku primjenu tako da se u velikoj mjeri koristi u radu sa azbestom, prehrambenoj ili naftnoj industriji. Primjenjuje se u svim slučajevima kada postoje biološki rizici, posebno na poslovima dekontaminacije ili obrade otpada. Nezaobilazna je u svim poslovima visoke tehnologije. Radnici zaposleni na pranju i čišćenju sanitarnih prostorija i na skupljanju otpada izloženi su biološkim opasnostima (opasni virusi ili bakterijske bolesti).

Kataloške informacije

Art. N5-0056

CE