Plavi flasteri, detektabilni, HACCP

plavi flasteri
plavi flasteriplavi flasteri

Plavi flasteri, detektabilni, HACCP

Plavi flasteri, detektabilni izrađeni su tako da zbog svoje posebno jake ljepljive snage ostanu na mjestu i ne padnu sa ruke i u teškim uvjetima rada. Plavi flasteri se, prema HACCP-u najviše upotrebljavaju u prehrambenoj industriji i industrijskim kuhinjama. Flasteri su plave boje zbog toga da budu odmah vidljivi u slučaju da padnu s ruke. Aluminijski sloj koji se nalazi ispod jastučića za ranu osigurava da plavi flasteri mogu biti uklonjeni iz procesa proizvodnje pomoću detektora metala. U prehrambenoj industriji gdje se nemogu koristiti detektori metala (npr. kada se hrana pakira aluminijskim filmom) imaju x-ray nit u jastučiću koja osigurava da su plavi flasteri vidljivi rendgenskim detektorima. Plavi flasteri se sastoje od više slojeva kako je vidljivo na slici: plavi materijal flastera, jako ne-alergično ljepilo, aluminijski sloj, x-ray nit, upijajući jastučić za ranu, neljepljivi sloj koji je u kontaktu s ranom i zaštitna folija.

Kataloške informacije

Art. P22-0271

HACCP CE