Sigurnosni tuš, stropni SS 31

sigurnosni tuš

Sigurnosni tuš, stropni SS 31

Industrijski tuševi i ispiralice, u ovom slučaju stropni sigurnosni tuš SS 31, koriste se za dekontaminaciju očiju i tijela. Namjenjeni su instalaciji u radnim prostorima gdje postoji opasnost od kontaminacije s agresivnim kemijskim sredstvima, tekućinama ili tvarima. Različiti modeli se koriste ovisno o radnim uvjetima, te načinu aktiviranja i instalacije. Sigurnosni tuš se aktivira povlačenjem za ručicu prilikom čega iz gornje kape tuša i izlazi voda. Potrebno je izvršiti mjerenje kako bi se sigurnosni tuš mogao adekvatno instalirati na za njega predviđeno područje. Industrijski tuševi i ispiralice su neophodno sredstvo zaštite u prostorima gdje postoji velika vjerojatnost od kontaminacije i gdje je potrebna brza dekontaminacija. Sigurnosni tuš za dekontaminaciju mora biti na vidljivom mjestu kojem je lako prići u slučaju nužde.

Kataloške informacije

Art. P16-0148

ANSI Z 358-1; UNI 9608