Traka za označavanje radova

Traka za označavanje radova

Traka za označavanje radova

Traka je crveno-bijele ili žuto-crne boje, namijenjena je označavanju prostora kod građevinskih radova, signalizacije u prometu i sl. Traka je izrađena od materijala koji je 100% razgradiv.

Kataloške informacije

Art. P5-0020

CE