Transparentni štitnik, montaža na kacigu, komplet

Zaštitni vizir, montaža na kacigu

Transparentni štitnik, montaža na kacigu, komplet

Prozirni štitnik, zaštitni vizir (montaža na kacigu), elektroizolacijski, namijenjen je zaštiti glave, očiju i lica od opasnosti električnog iskrenja, mehaničkih opasnosti, ili prskanja kemikalija.

Držač za transparentni štitnik, montaža na kacigu, Art. GO29-0214

Vizir za transparentni štitnik, montaža na kacigu, Art. GO29-0049

Kataloške informacije

Art. GO25-0124

EN 166 CE