Puna plinska maska TR 2002, gas maska

gas maska
filteri plinska maska

Puna plinska maska TR 2002, gas maska

Puna plinska gas maska, TR 2002 CL3 namijenjena je zaštiti dišnih organa i očiju od otrovnih para, plinova, aerosola i prašine. Gas maska je izrađena od gume. Vizir je proširen na cijelo lice i omogućuje maksimalnu vidljivost. Izrađen je od polikarbonata. Puna plinska gas maska ima 5 traka s kojima se pričvršćuje na glavu. Uz punu plinsku masku se upotrebljavaju filteri na navoj, koji se odabiru prema vrsti agresivnog medija. Filteri se mogu držati na boku pomoću orebrenog spojnog crijeva te držača filtera. Ta posebna pogodnost usvojena je uglavnom zbog rada s težim filterima tj. kada je težina filtera veća od 350g. Moguće je naručiti i dodatnu opremu kao što su vizir za elektrolučno zavarivanje, vodotjesna kapuljača, spremnik/torba, orebreno crijevo - držač filtera.

Kataloške informacije

Art.DO12-0244

EN 136 CE