Polumaska ST 85

polumaska
filteri za plinsku masku

Polumaska ST 85

Polumaska ST 85 je izrađena od gume. Kombinacijom pojedinih traka za učvršćenje koje su međusobno povezane polumaska ostvaruje najmanje moguće opterećenje pri nošenju. Budući da polumaska koja je također i plinska gas maska štiti od otrovnih plinova neophodno je da savršeno prijanja uz lice. Zbog toga je posebno konstrukcijom izrađen oslonac za bradu. Isto tako je prilagođena svojim oblikom prijanjanju na nos korisnika kako bi se fiksirala i na taj način onemogučila udisanje zraka osim kroz filter. Polumaska ima jedan izdišni ventil izrađen od gumene membrane u plastičnom sjedištu sa zaštitnim poklopcem. Polumaska ST85 uglavnom se upotrebljava kod plinova i agresivnih medija koji nisu štetni za oči iako se može upotrebljavati u kombinaciji sa naočalama. Za razliku od polumaske DUO koristi filtere na navoj. Filteri na navoj upotrebljavaju se uz polumasku, a odabiru se ovisno o vrsti agresivnog medija u kojem radimo. Filteri se mogu držati na boku pomoću orebrenog spojnog crijeva te držača filtera. Ta posebna pogodnost usvojena je uglavnom zbog rada s težim filterima tj. kada je težina filtera veća od 350g.

Kataloške informacije

Art.DO20-0065

EN 140:98 CE